Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Απόκτηση αποδείξεων

Γιβραλτάρ

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γιβραλτάρ

Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Διεξαγωγή αποδείξεων - Δικαστήριο εκτελέσεως

Supreme Court of Gibraltar

277 Main Street

Gibraltar

Τηλ.: +350 200 75608

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Όλες οι επίσημες κοινοποιήσεις πρέπει να απευθύνονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Τηλ.: + 350 78882
Φαξ: + 350 79891

Κατόπιν να αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Τηλ.: + 44 20 7008 2862
Φαξ: + 44.20 7008 3629 ή + 44 20 7008 8259

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Αγγλικά και γαλλικά.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: πολωνικάπορτογαλικάρουμανικάσλοβακικάσλοβενικάφινλανδικάσουηδικά

Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας (Foreign and Commonwealth Office) στο Λονδίνο, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται λεπτομερώς στις πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Όλες οι επίσημες κοινοποιήσεις πρέπει να απευθύνονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Τηλ.: + 350 78882
Φαξ: + 350 79891

Κατόπιν να αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Τηλ.: + 44 20 7008 2862
Φαξ: + 44.20 7008 3629 ή + 44 20 7008 8259

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν προτίθεται να διατηρήσει διμερείς συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη για τη διεξαγωγή αποδείξεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των άλλων κρατών μελών. Ωστόσο, έχει ενημερώσει τα κράτη μέλη με τα οποία διατηρεί διμερείς συμφωνίες ότι επιθυμεί να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι εν λόγω συμφωνίες για τις υποθέσεις μεταξύ των εν λόγω κρατών μελών και των βρετανικών υπερπόντιων εδαφών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι χώρες με τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες και η ημερομηνία των συμφωνιών αυτών έχουν ως εξής:

Αυστρία 31/3/31   Ελλάδα 7/2/36

Βέλγιο 21/6/22   Ιταλία 17/12/30

Δανία 29/11/32   Κάτω Χώρες 31/5/32

Φινλανδία 11/8/33   Πορτογαλία 9/7/31

Γαλλία 2/2/22   Ισπανία 27/6/29

Γερμανία 20/3/28   Σουηδία 28/8/30

Τα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρετανικά υπερπόντια εδάφη στα οποία θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι εν λόγω διμερείς συμφωνίες είναι τα εξής:

Αγγλονορμανδικές Νήσοι της Μάγχης

Νήσος του Μαν

Ανγκουίλα

Βερμούδες

Βρετανικές Παρθένες Νήσοι

Νήσοι Κέιμαν

Νήσοι Φόκλαντ και Εξαρτήσεις

Μοντσεράτ

Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου & Δεκέλειας (Κύπρος)

Αγία Ελένη και Εξαρτήσεις

Νήσοι Τερκς και Κάικος

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/03/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.