Απόκτηση αποδείξεων

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Η ικανοποίηση των αιτημάτων για νομική αρωγή σε σχέση με τη διεξαγωγή αποδείξεων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του τοπικού δικαστηρίου (járásbíróság) [στη Βουδαπέστη, το κεντρικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Βούδας (a Budai Központi Kerületi Bíróság)], στην περιφέρεια του οποίου

α) το υπό ακρόαση άτομο έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στην Ουγγαρία,

β) βρίσκεται το υπό εξέταση αντικείμενο, ή

γ) μπορεί να είναι προσφορότερη η διεξαγωγή αποδείξεων, ιδίως όπου πολλά προς ακρόαση άτομα έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους και/ή όπου πολλά προς εξέταση αντικείμενα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα πολλών δικαστηρίων.

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Στην Ουγγαρία, καθήκοντα κεντρικού οργάνου ασκεί ο υπουργός αρμόδιος για το δικαστικό σύστημα.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Igazságügyi Minisztérium)

Τμήμα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Διεύθυνση: Nádor utca 22., 1051 Βουδαπέστη

Ταχυδρομική διεύθυνση: Pf. 2., 1357 Budapest

Tηλ: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Φαξ: +36 1 550 3946

Ηλ. ταχυδρομείο: nmfo@im.gov.hu

Γλώσσες: ουγγρικά, γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά.

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Τα ουγγρικά δικαστήρια δέχονται παραγγελίες στα ουγγρικά, αγγλικά ή γερμανικά.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Τα ουγγρικά δικαστήρια δέχονται παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Στην Ουγγαρία, καθήκοντα κεντρικού οργάνου ασκεί ο υπουργός αρμόδιος για το δικαστικό σύστημα.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Igazságügyi Minisztérium)

Τμήμα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Διεύθυνση: Nádor utca 22., 1051 Βουδαπέστη

Ταχυδρομική διεύθυνση: Pf. 2., 1357 Budapest

Tηλ: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Φαξ: +36 1 550 3946

Ηλ. ταχυδρομείο: nmfo@im.gov.hu.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.