Izvođenje dokaza

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Naziv i adresa središnjeg tijela koje će izvršavati dužnosti navedene u članku 3. stavku 1. Uredbe:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 9723

Telefaks: 070 361 9715

Raad voor de Rechtspraak jedino je središnje tijelo i kao takvo je u svim slučajevima nadležno za provođenje zadaća navedenih u članku 3. Uredbe.

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Drugi jezik na kojem se mogu predati zahtjevi na temelju stavka 5. Uredbe jest engleski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Nizozemskim sudovima pismena se šalju telefaksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Naziv i adresa nadležnog tijela odgovornog za odlučivanje o zahtjevima u skladu s člankom 17. Uredbe:

Hague District Court (Okružni sud u Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 381 3131

Telefaks: 070 381 1972

Okružni sud u Haagu jedino je nadležno tijelo i kao takvo je nadležno za sve zahtjeve u skladu s člankom 17.

Posljednji put ažurirano: 26/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.