Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
  Swipe to change

  Απόκτηση αποδείξεων

  Πολωνία

  Περιεχόμενο που παρέχεται από
  Πολωνία

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

  Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


  Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

  Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
  Κατάλογος αρμόδιων αρχών

  Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

  Το κεντρικό όργανο του άρθρου 3 είναι: Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministerstwo Sprawiedliwości), Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministerstwo Sprawiedliwości)
  Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warsaw
  Τηλ./Φαξ: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dwmpc@ms.gov.pl

  Γλώσσες: πολωνικά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά.

  Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

  Η γλώσσα που γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 5 είναι τα πολωνικά.

  Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

  Τα έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται μόνο μέσω ταχυδρομείου.

  Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

  Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministerstwo Sprawiedliwości)

  Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Warsaw

  Τηλ./Φαξ: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

  Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

  Άνευ αντικειμένου.

  Τελευταία επικαιροποίηση: 21/12/2023

  Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.