Απόκτηση αποδείξεων

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Direção-Geral da Administração da Justiça (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Τηλέφωνο: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Φαξ: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Ηλεκτρονική διεύθυνση: correio@dgaj.mj.pt

Ιστότοπος: https://dgaj.justica.gov.pt/

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Οι γλώσσες που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των τυποποιημένων εντύπων είναι τα πορτογαλικά ή τα ισπανικά.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Η διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων μπορεί να γίνει με τα εξής μέσα:

Ταχυδρομείο

Φαξ

Τηλεματικά μέσα

Τα παρακάτω μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επείγουσες περιπτώσεις:

Τηλεγράφημα

Τηλεφωνική επικοινωνία (την οποία ακολουθεί έγγραφο)

Άλλα ανάλογα μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Το κεντρικό όργανο είναι το όργανο που είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων:

Direção-Geral da Administração da Justiça (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Πορτογαλία

Τηλέφωνο: (+351) 21 790 62 00

Φαξ: (+351) 211545100/60

Ηλεκτρονική διεύθυνση: correio@dgaj.mj.pt

Ιστότοπος: https://dgaj.justica.gov.pt/

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισμού, παρατίθενται αντίγραφα του διατάγματος αριθ. 14/98, της 27ης Μαΐου 1998, της ανακοίνωσης αριθ. 274/98 και του καταλόγου αριθ. 73/2000 αναφορικά με τη Σύμβαση μεταξύ της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την δικαστική συνεργασία σε ποινικές και αστικές υποθέσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.