Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Απόκτηση αποδείξεων

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Σκωτία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Κυβέρνηση της Σκωτίας

Κεντρική αρχή & Ομάδα Διεθνούς Δικαίου

St. Andrew's House (GW15)

Edinburgh EH1 3DG

Τηλ.:  +44 131 244 0460

Φαξ: +44 131 244 4848

e-mail: Angela.Lindsay@gov.scot

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Αγγλικά.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Γίνονται δεκτές παραγγελίες που υποβάλλονται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Κυβέρνηση της Σκωτίας

Κεντρική αρχή & Ομάδα Διεθνούς Δικαίου

St. Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Τηλ.: +44 131 244 0460

Φαξ: +44 131 244 4848

e-mail: Angela.Lindsay@gov.scot

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν προτίθεται να διατηρήσει διμερείς συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη για τη διεξαγωγή αποδείξεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των άλλων κρατών μελών. Ωστόσο, έχει ενημερώσει τα κράτη μέλη με τα οποία έχει διμερείς συμφωνίες ότι επιθυμεί να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι εν λόγω συμφωνίες για τις υποθέσεις μεταξύ αυτών των κρατών μελών και των Βρετανικών Υπερπόντιων Εδαφών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι χώρες με τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες και η ημερομηνία σύναψης των συμφωνιών αυτών έχουν ως εξής:

Αυστρία 31/3/31    Ελλάδα 7/2/36

Βέλγιο 21/6/22    Ιταλία 17/12/30

Δανία 29/11/32    Κάτω Χώρες 31/5/32

Φινλανδία 11/8/33    Πορτογαλία 9/7/31

Γαλλία 2/2/22    Ισπανία 27/6/29

Γερμανία 20/3/28    Σουηδία 28/8/30

Τα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπερπόντια Εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου στα οποία θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι εν λόγω διμερείς συμφωνίες είναι τα εξής:

Αγγλονορμανδικές Νήσοι της Μάγχης

Νήσος του Μαν

Ανγκουίλα

Βερμούδες

Βρετανικές Παρθένες Νήσοι

Νήσοι Κέιμαν

Νήσοι Φόκλαντ και Εξαρτήσεις

Μοντσεράτ

Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου & Δεκέλειας (Κύπρος)

Αγία Ελένη και Εξαρτήσεις

Νήσοι Τερκς και Κάικος

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.