Tõendite kogumine

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Iga tsiviilasju lahendav piirkonnakohus (Eparchiakó Dikastírio), sealhulgas perekonnakohtud (Oikogeneiakó Dikastírio).

  • Nikosia piirkonnakohus (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Aadress: Charalampou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Telefon: +357 22865518

Faks: +357 22304212 / 22805330

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limassoli piirkonnakohus (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)

Aadress: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Telefon: +357 25806100 / 25806128

Faks: +357 25305311

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnaca piirkonnakohus (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)

Aadress: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Telefon: +357 24802721

Faks: +357 24802800

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Paphose piirkonnakohus (Eparchiakó Dikastírio Páfou)

Aadress: Corner of Neofytou & Nikou Nikolaidi Streets, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Telefon: +357 26802601

Faks: +357 26306395

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagusta piirkonnakohus (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)

Aadress: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Telefon: +357 23730950 / 23742075

Faks: +357 23741904

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Nikosia perekonnakohus (Oikogeneiakó Dikastírio Lefkosías)

Telefon: +357 22369717-718

Faks: +357 22660028

Aadress: Diagorou 8, Kritikos Tower 9th-11th floor

  • Limassoli perekonnakohus (Oikogeneiakó Dikastírio Lemesoú)

Telefon: +357 25806133

Faks: +357 25305054

Aadress: Leoforos Lordou Vyronos 8, 3726 Limassol

  • Larnaca/Famagusta perekonnakohus (Oikogeneiakó Dikastírio Lárnakas/Ammochóstou)

Telefon: +357 24802754

Faks: +357 24802800

Aadress: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca

  • Paphose perekonnakohus (Oikogeneiakó Dikastírio Páfou)

Telefon: +357 26802626

Faks: +357 26306395

Artikkel 3 – Keskasutus

Artikli 3 lõike 3 kohaldamisel on keskasutus ja pädev asutus:

Justiits- ja avaliku korra ministeerium (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Rahvusvahelise õiguskoostöö osakond (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leoforos Athalassas 125

Dasoupoli, 1461 Nicosia

Cyprus

Vastutavad isikud

Pr Yioulika Hadjiprodromou

jurist

Rahvusvahelise õiguskoostöö osakond

Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Telefon: +357 22805943

Faks: +357 22518328

E-post: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Pr Troodia Dionysiou

haldusametnik

Rahvusvahelise õiguskoostöö osakond

Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Telefon: +357 22805932

Faks: +357 22518328

E-post: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Artikli 5 kohaldamisel on aktsepteeritavad keeled Küprose Vabariigi ametlikud keeled (kreeka ja türgi keel) ning inglise keel.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Posti või faksiga.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Rahvusvahelise õiguskoostöö osakond

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cyprus

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 04/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.