Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Tõendite kogumine

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Inglismaa ja Wales

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

London ja Kagu-Inglismaa

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom / Ühendkuningriik

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

E-post: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Veebisait: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Edela-Inglismaa

Bristol Civil and Family Justice Centre (Bristoli tsiviil-ja perekonnaasjade kohus)

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

United Kingdom / Ühendkuningriik

Telefon: +44 1173 664 800

Faks: +44 870 324 0048

E-post: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Veebisait: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Kesk-Inglismaa

Birmingham Civil and Family Justice Centre (Birminghami tsiviil-ja perekonnaasjade kohus)

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

United Kingdom / Ühendkuningriik

Telefon: + 44 300 123 5577

E-post: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Veebisait: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Kirde-Inglismaa

Leeds Combined Court (Leedsi ühendkohus)

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

United Kingdom / Ühendkuningriik

Telefon: +44 113 306 2800

E-post: djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Veebisait: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Loode-Inglismaa

Manchester County Court and Family Court (Manchesteri krahvkonnakohus ja perekonnaasjade kohus)

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

United Kingdom / Ühendkuningriik

Telefon: +44 1612 405 000

Faks: +44 1264 785 032

E-post: e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Veebisait: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Wales

Cardiff Civil and Family Justice Centre (Cardiffi tsiviil- ja perekonnaasjade kohus)

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

United Kingdom / Ühendkuningriik

Telefon: + 44 2920 376 400

Faks: + 44 01264 347 951

E-post: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Veebisait: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom / Ühendkuningriik

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

E-post: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Veebisait: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Tüüpvormi aktsepteeritakse inglise ja prantsuse keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Määratud kohtud aktsepteerivad kõiki taotlusi ainult posti teel. See ei kehti ülalpidamiskohustuste kohta tehtud kohtumääruste vastastikuse täitmise taotluste (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders) kohta.

Neid kindlaksmääratud menetluse kohaseid ülalpidamiskohustusi puudutavaid taotlusi võib saata posti, faksi või e-posti teel.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom / Ühendkuningriik

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

E-post: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Veebisait: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ühendkuningriik ei kavatse säilitada teiste liikmesriikidega sõlmitud kahepoolseid lepinguid, mis puudutavad tõendite kogumist Ühendkuningriigi ja teiste liikmesriikide vahel. Ühendkuningriik on siiski teatanud liikmesriikidele, kellega tal on kahepoolsed lepingud, et ta soovib, et neid lepinguid kohaldataks edasi nende liikmesriikide ja väljaspool Euroopa Liitu asuvate Ühendkuningriigi ülemereterritooriumide vaheliste juhtumite suhtes.

Riigid, kellega Ühendkuningriigil on sõlmitud kahepoolsed lepingud, ja nende sõlmimise kuupäev:

Austria 31/03/31                     Kreeka 07/02/36

Belgia 21/06/22                      Itaalia 17/12/30

Taani 29/11/32                        Madalmaad 31/05/32

Soome 11/08/33                      Portugal 09/07/31

Prantsusmaa 02/02/22             Hispaania 27/06/29

Saksamaa 20/03/28                 Rootsi 28/08/30

Väljaspool Euroopa Liitu asuvad Ühendkuningriigi ülemereterritooriumid, mille suhtes kahepoolseid lepinguid edasi kohaldatakse:

Kanalisaared

Mani saar

Anguilla

Bermuda

Briti Neitsisaared

Kaimanisaared

Falklandi saared ja sõltkonnad

Montserrat

Akrotiri ja Dhekelia suveräänsed baasipiirkonnad (Küpros)

Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha

Turksi ja Caicose saared

Viimati uuendatud: 18/02/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.