Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
  Swipe to change

  Todisteiden vastaanottaminen

  Itävalta

  Sisällön tuottaja:
  Itävalta

  HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

  Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


  2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

  Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

  Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
  Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

  3 artikla – Keskuselin

  Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu keskuselin ja 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen elin on 17 artiklaa sovellettaessa koko Itävallan osalta oikeusministeriö:

  Bundesministerium für Justiz

  Museumstrasse 7

  1070 Wien

  Puhelin:    (43-1) 52 1 52 2147

  Faksi:    (43-1) 52 1 52 2829

  Sähköposti: team.z@bmj.gv.at

  5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

  Lomakkeet voi täyttää saksaksi tai englanniksi.

  6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

  Pyynnöt voi lähettää postitse, lähettipalvelun välityksellä tai faksilla.

  17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

  Bundesministerium für Justiz

  Museumstrasse 7

  1070 Wien

  Puhelin:    (43-1) 52 1 52 2147

  Faksi:    (43-1) 52 1 52 2829

  Sähköposti:  team.z@bmj.gv.at

  21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

  Kahdenvälisiä sopimuksia ei ole tarkoitus pitää voimassa.

  Päivitetty viimeksi: 15/05/2023

  Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.