Todisteiden vastaanottaminen

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu keskuselin ja 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen elin on 17 artiklaa sovellettaessa koko Itävallan osalta oikeusministeriö:

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Wien

Puhelin:    (43-1) 52 1 52 2147

Faksi:    (43-1) 52 1 52 2829

Sähköposti: team.z@bmj.gv.at

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Lomakkeet voi täyttää saksaksi tai englanniksi.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Pyynnöt voi lähettää postitse, lähettipalvelun välityksellä tai faksilla.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Wien

Puhelin:    (43-1) 52 1 52 2147

Faksi:    (43-1) 52 1 52 2829

Sähköposti:  team.z@bmj.gv.at

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kahdenvälisiä sopimuksia ei ole tarkoitus pitää voimassa.

Päivitetty viimeksi: 27/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.