Todisteiden vastaanottaminen

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt on toimitettava sille piirituomioistuimelle (rayonen sad), jonka tuomiopiirissä todisteet on tarkoitus vastaanottaa (siviiliprosessilain 617 §:n 1 momentti).

Luvan todisteiden suoraan vastaanottamiseen antaa Bulgarian tasavallassa se maakuntatuomioistuin (okrazhen sad), jonka tuomiopiirissä todisteet on tarkoitus vastaanottaa (siviiliprosessilain 617 §:n 2 momentti).

Toimivaltaista tuomioistuinta voi hakea portaalin hakutoiminnon avulla.

3 artikla – Keskuselin

Oikeusministeriö (Ministerstvo na pravosadieto)

Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön ja Eurooppa-asioiden osasto (Direktsia Mezhdunarodno pravno satrudnichestvo i evropeyski vaprosi)

Siviilioikeudellisissa asioissa tehtävän yhteistyön yksikkö (Satrudnichestvo po grazhdansko-pravni vaprosi)

Puhelin: (+359 2) 923 75 44

Faksi: (+359 2) 980 92 23

Osoite: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bulgaria

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Toisen jäsenvaltion esittämät todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt sekä ilmoitukset on laadittava bulgarian kielellä tai niihin on liitettävä bulgariankielinen käännös (siviiliprosessilain 618 §).

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainitut tuomioistuimet voivat vastaanottaa pyyntöjä seuraavin keinoin: postitse, kuriiripalvelun kautta, kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistusta käyttäen sekä faksilla.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Luvan todisteiden suoraan vastaanottamiseen antaa Bulgarian tasavallassa se maakuntatuomioistuin, jonka tuomiopiirissä todisteet on tarkoitus vastaanottaa (siviiliprosessilain 617 §:n 2 momentti).

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Bulgarian tasavalta ei ole tehnyt eikä sillä ole muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyrittäisiin helpottamaan todisteiden vastaanottamista ja joiden olisi oltava tämän asetuksen mukaisia.

Asetus on ensisijainen Bulgarian tasavallan ja muiden jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin nähden siltä osin kuin on kyse todisteiden vastaanottamisesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Päivitetty viimeksi: 08/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.