Todisteiden vastaanottaminen

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor (Oikeusministeriö, kansainvälisten asioiden osasto)
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Puhelin: +420-221-997-111
Faksi: +420-224-919-927
Sähköposti: posta@msp.justice.cz

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Lomake voidaan täyttää englanniksi tai tšekiksi.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Tekniset välineet pyyntöjen vastaanottamiseksi ovat posti, faksi ja sähköposti.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor (Oikeusministeriö, kansainvälisten asioiden osasto)
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Puhelin: +420-221-997-157
Faksi: +420-224-919-927
Sähköposti: posta@msp.justice.cz

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

  • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Puolan kansantasavallan välillä Varsovassa 21 päivänä joulukuuta 1987 tehty sopimus keskinäisestä oikeusavusta ja tiettyjen oikeussuhteiden sääntelystä siviili-, perhe-, työ- ja rikosoikeuden alalla, voimassa Tšekin tasavallan ja Puolan välillä
  • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Unkarin kansantasavallan välillä Bratislavassa 28 päivänä maaliskuuta 1989 tehty sopimus keskinäisestä oikeusavusta ja tiettyjen oikeussuhteiden sääntelystä siviili-, perhe- ja rikosoikeuden alalla, voimassa Tšekin tasavallan ja Unkarin välillä
  • Slovakian tasavallan ja Tšekin tasavallan välillä Prahassa 29 päivänä lokakuuta 1992 tehty sopimus oikeusviranomaisten keskinäisestä oikeusavusta ja tiettyjen oikeussuhteiden sääntelystä siviili- ja rikosoikeuden alalla
  • Tšekin tasavallan ja Saksan välillä tehty oikeusavun edelleen helpottamista koskeva sopimus, joka perustuu Haagin yleissopimuksiin riita-asiain oikeudenkäynnistä (tehty 1 päivänä maaliskuuta 1954), oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (tehty 15 päivänä marraskuuta 1965) ja todistusten vastaanottamisesta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (tehty 18 päivänä maaliskuuta 1970).
Päivitetty viimeksi: 03/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.