Todisteiden vastaanottaminen

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Justiitsministeerium (oikeusministeriö)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Eesti

Puhelin: (372) 620 8183

Faksi: (372) 620 8109

Sähköposti: central.authority@just.ee

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Pyynnöt ja ilmoitukset on tehtävä vastaanottavan jäsenvaltion kielellä eli viroksi.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Pyynnöt voi lähettää postitse, faksilla tai sähköpostilla.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Justiitsministeerium (oikeusministeriö)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Eesti

Puhelin: (372) 620 8183

Faksi: (372) 620 8109

Sähköposti: central.authority@just.ee

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Viron, Liettuan ja Latvian sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista.

Viron ja Puolan sopimus oikeusavun myöntämisestä ja oikeussuhteista siviili-, työ- ja rikosoikeudellisissa asioissa.

Päivitetty viimeksi: 08/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.