Todisteiden vastaanottaminen

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Saksa

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Todisteiden vastaanottamisessa asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on Saksan liittotasavallassa se käräjäoikeus (Amtsgericht), jonka alueella oikeudenkäynti on määrä pitää. Osavaltioiden hallitukset voivat asetuksella (Rechtsverordnung) siirtää pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen tehtävät useamman käräjäoikeuden alueelta yhdelle käräjäoikeudelle.

3 artikla – Keskuselin

Keskuselimen tehtävästä huolehtii kussakin Saksan osavaltiossa osavaltion hallituksen määräämä elin. Yleensä keskuselin on osavaltion oikeushallintoviranomainen (Landesjustizverwaltung) tai ylioikeus (Oberlandesgericht).

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Pyynnöt ja asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset sekä täytetyt lomakkeet hyväksytään ainoastaan saksankielisinä.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Käytettävissä ovat seuraavat asiakirjojen vastaanottotavat:

– vastaanottaminen ja lähettäminen: posti, mukaan lukien yksityiset lähettipalvelut, faksi

– epäviralliset yhteydenotot: puhelin ja sähköposti

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Keskuselimen tehtävästä huolehtii kussakin Saksan osavaltiossa osavaltion hallituksen määräämä elin. Yleensä keskuselin on osavaltion oikeushallintoviranomainen (Landesjustizverwaltung) tai ylioikeus (Oberlandesgericht).

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

Päivitetty viimeksi: 28/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.