Todisteiden vastaanottaminen

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kreikan oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö
(Hellenic Ministry of Justice, Τransparency and Human Rights)
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Yksityis- ja rikosoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Department of  International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases)
Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις

96 Mesogion Av.
11527 Athens, Greece

Puhelin: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faksi: (0030) 210 7767499
Sähköposti: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Kreikka.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Postitse, faksitse tai sähköpostitse.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kreikan oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö
(Hellenic Ministry of Justice, Τransparency and Human Rights)
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Yksityis- ja rikosoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Department of  International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases)
Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις

96 Mesogion Av.
11527 Athens, Greece

Puhelin: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faksi: (0030) 210 7767499
Sähköposti: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

– Kreikan kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan sopimus keskinäisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, allekirjoitettu Ateenassa 6.12.1965 (kuninkaan asetus 137/1969 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 45/1969)

– Kreikan ja Saksan sopimus keskinäisestä oikeudellisesta tuesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, tehty 11.5.1938 (poikkeuslaki 1432/1938, Kreikan virallinen lehti, sarja I, 399/1938)

– Unkarin kansantasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Budapestissä 8.10.1979 (Laki 1149/1981 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 117/1981)

– Puolan kansantasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Ateenassa 24.10.1979 (laki 1184/1981 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 198/1981)

– Helleenien tasavallan ja Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Ateenassa 22.10.1980, edelleen voimassa Tšekin, Slovakian ja Kreikan välillä (laki 1323/1983 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 8/1983)

– Kyproksen tasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus oikeudellisesta yhteistyöstä siviili-, perhe-, kauppa- ja rikosoikeuden alalla, allekirjoitettu Nikosiassa 5.3.1984 (laki 1548/1985 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 95/1985)

– Bulgarian kansantasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Ateenassa 10.4.1976 (laki 841/1978 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 228/1978)

– Romanian sosialistisen kansantasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Bukarestissa 19.10.1972 (kuninkaan asetus 429/1974 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 178/1974)

Päivitetty viimeksi: 08/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.