Todisteiden vastaanottaminen

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Todisteiden vastaanottamiseen liittyvien oikeusapupyyntöjen käsittely kuuluu sen piirituomioistuimen (Budapestissä Budan alemman oikeusasteen tuomioistuimen, Budai Központi Kerületi Bíróság) toimivaltaan, jonka alueella

a) kuultavalla henkilöllä on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka Unkarissa,

b) tutkinnan kohde sijaitsee tai

c) todisteiden ottaminen on muutoin tarkoituksenmukaisinta, erityisesti silloin kun usealla kuultavalla henkilöllä on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka kyseisen tuomioistuimen alueella ja/tai useat tutkinnan kohteet sijaitsevat useamman kuin yhden tuomioistuimen toimivalta-alueella.

3 artikla – Keskuselin

Unkarissa keskuselimen tehtäviä hoitaa oikeusasioista vastaava ministeri.

Oikeusministeriö

Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Osoite: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postiosoite: Pf. 2., 1357 Budapest

Puhelin: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Faksi: +36 1 550 3946

Sähköposti: nmfo@im.gov.hu

Kielet: unkari, saksa, englanti ja ranska.

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Unkarissa tuomioistuimet hyväksyvät pyynnöt, jotka on laadittu unkariksi, englanniksi tai saksaksi.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Unkarissa tuomioistuimet hyväksyvät pyynnöt, jotka on toimitettu postitse, faksilla tai sähköisesti.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Unkarissa keskuselimen tehtäviä hoitaa oikeusasioista vastaava ministeri.

Oikeusministeriö

Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Osoite: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postiosoite: Pf. 2., 1357 Budapest

Puhelin: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Faksi: +36 1 550 3946

Sähköposti: nmfo@im.gov.hu.

Päivitetty viimeksi: 02/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.