Todisteiden vastaanottaminen

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Irlanti

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Asetuksen mukaisesti toimivaltainen tuomioistuin on Dublinin piirituomioistuin:

District Court

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Puhelin: (+353-01) 888 6152

Faksi: (+353-01) 878 3218

Sähköposti: MaryO'Mara@courts.ie

Yhteyshenkilö: Ms Mary O'Mara

Toimivalta-alue: koko maa

(Seuraavat kreivikunnat: Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

3 artikla – Keskuselin

Keskusviranomainen on Irlannin tuomioistuinlaitos (Courts Service), joka jakaa tietoja tuomioistuimille ja pyrkii ratkaisemaan mahdolliset ongelmat.

Courts Service

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Puhelin: (+353-01) 888 6152

Faksi: (+353-01) 878 3218

Sähköposti: MaryO'Mara@courts.ie

Toimivalta-alue: koko maa

(Seuraavat kreivikunnat: Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Vain englanninkieliset lomakkeet hyväksytään.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Pyynnöt voidaan lähettää postitse, faksilla tai sähköpostitse.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Puhelin: (+353-1) 888 60 45 / (+353-1) 888 60 69

Faksi: (+353-1) 888 60 63

Sähköposti: PatMoynan@courts.ie

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 28/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.