Todisteiden vastaanottaminen

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Ministero della giustizia (Oikeusministeriö)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Puhelin: 0039 06.6885.2633

Faksi: 0039 06.6885.7529

Sähköposti: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Italia

Tai: Lomakkeet voidaan laatia myös pyynnön esittäneen maan kielellä, jos mukaan liitetään viranomaisen tai virallisen kääntäjän varmentama italiankielinen käännös.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt voidaan toimittaa postitse tai faksilla.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Ministero della giustizia (Oikeusministeriö)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Puhelin: 0039 06.6885.2633

Faksi: 0039 06.6889.7529

Sähköposti: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Italia ei aio käyttää mahdollisuutta pitää voimassa tai tehdä muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa sopimuksia tai järjestelyjä todisteiden vastaanottamisen helpottamisesta, koska se katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1206/2001 säännökset ovat tätä tarkoitusta varten asianmukaiset ja riittävät.

Päivitetty viimeksi: 24/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.