Todisteiden vastaanottaminen

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaisten tehtävien hoitamisesta vastaavan keskuselimen nimi ja osoite:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Puhelin: 070 361 9723

Farsi: 070 361 9715

De Raad voor de Rechtspraak on ainoa keskuselin, minkä vuoksi se on kaikissa tapauksissa toimivaltainen hoitamaan asetuksen 3 artiklan mukaisia tehtäviä.

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Asetuksen 5 artiklan mukaisesti pyynnöt voidaan laatia myös englanniksi.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Asiakirjat voidaan lähettää Alankomaiden tuomioistuimiin faksilla.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Sen toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite, joka asetuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastaa asetuksen 17 artiklan nojalla tehtyjä pyyntöjä koskevista päätöksistä:

’s-Gravenhagenin (Haagin) piirituomioistuin (Rechtbank ’s-Gravenhage)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage (Haag)

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Puhelin: 070 381 3495

Farsi: 070 381 1972

Haagin piirituomioistuin on ainoa toimivaltainen viranomainen, minkä vuoksi se on toimivaltainen kaikissa 17 artiklan nojalla tehtyjä pyyntöjä koskevissa asioissa.

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.