Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Todisteiden vastaanottaminen

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Englanti ja ranska.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Nimetyt tuomioistuimet vastaanottavat pyyntöjä vain postitse (lukuun ottamatta asioita, jotka liittyvät elatusapupäätösten vastavuoroiseen täytäntöönpanoon).

Elatusapupäätösten vastavuoroiseen täytäntöönpanoon liittyvien asioiden osalta pyyntöjä voidaan ottaa menettelyjen mukaisesti vastaan postitse, faksitse tai sähköpostitse.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Yhdistynyt kuningaskunta ei aio jatkossa noudattaa muiden jäsenvaltioiden kanssa tehtyjä kahdenvälisiä sopimuksia todisteiden vastaanottamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden välillä. Se on kuitenkin ilmoittanut jäsenvaltioille, joiden kanssa sillä on voimassa olevia kahdenvälisiä sopimuksia, että se haluaa jatkaa näiden sopimusten soveltamista näiden jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin ulkopuolisten Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisten alueiden välisissä asioissa.

Seuraavassa on lueteltu jäsenvaltiot, joiden kanssa Yhdistyneellä kuningaskunnalla on voimassa oleva kahdenvälinen sopimus, ja sopimusten päivämäärät:

Itävalta 31.3.1931    Kreikka 7.2.1936

Belgia 21.6.1922    Italia 17.12.1930

Tanska 29.11.1932   Alankomaat 31.5.1932

Suomi 11.8.1933      Portugali 9.7.1931

Ranska 2.2.1922      Espanja 27.6.1929

Saksa 20.3.1928   Ruotsi 28.8.1930

Euroopan unionin ulkopuoliset Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaiset alueet, joihin näitä kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan edelleen, ovat seuraavat:

Kanaalisaaret

Mansaari

Anguilla

Bermuda

Brittiläiset Neitsytsaaret

Caymansaaret

Falklandinsaaret ja niihin kuuluvat alueet

Montserrat

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvat Akrotirin ja Dhekelian tukikohta-alueet (Kypros)

Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet

Turks- ja Caicossaaret

Päivitetty viimeksi: 17/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.