Todisteiden vastaanottaminen

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Puola

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu keskuselin on oikeusministeriön kansainvälisen yhteistyön ja ihmisoikeuksien osasto (Ministerstwo Sprawiedliwości / Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego)

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Puhelin/faksi: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
Sähköposti: dwmpc@ms.gov.pl

Kielitaito: puola, englanti, saksa ja ranska.

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Asetuksen 5 artiklassa tarkoitetut pyynnöt on laadittava puolaksi.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Asiakirjoja voi toimittaa ainoastaan postitse.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Puhelin/faksi: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

ei sovelleta

Päivitetty viimeksi: 11/01/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.