Todisteiden vastaanottaminen

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Puh.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faksi: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Sähköposti: correio@dgaj.mj.pt

Verkkosivut: https://dgaj.justica.gov.pt/

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Vakiolomakkeet on täytettävä portugaliksi tai espanjaksi.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Pyynnöt ja muut viestit voi toimittaa:

- postitse

- faksilla

- telematiikan keinoin.

Kiireellisissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä:

- sähkeellä

- puhelimitse (asiaa koskeva kirjallinen viesti on toimitettava myöhemmin)

- muulla analogisella viestintävälineellä.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Keskuselin on toimivaltainen arvioimaan pyynnöt saada vastaanottaa todisteita välittömästi:

Direcção-Geral da Administração da Justiça (oikeushallinnon keskusvirasto)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugal

Puh.: (+351) 21 790 62 00

Faksi: (+351) 211 545 100/60

Sähköposti: correio@dgaj.mj.pt

Verkkosivut: https://dgaj.justica.gov.pt/

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Asetuksen 21 artiklan 3 kohdan soveltamista varten toimitetaan jäljennökset Portugalin asetuksesta nro 14/98 (annettu 27.5.1998), ilmoituksesta 274/98 ja luettelosta nro 73/2000, joissa viitataan Portugalin ja Espanjan rikos- ja siviilioikeudellista yhteistyötä koskevaan sopimukseen (Acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo à Cooperação Judiciária em Matéria Penal e Civil).

Päivitetty viimeksi: 07/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.