Todisteiden vastaanottaminen

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Pyyntöjen vastaanottamista varten toimivaltainen tuomioistuin Romaniassa on se alueellinen tuomioistuin (judecătorie), jonka tuomiopiiristä Euroopan unionin jäsenvaltioiden pyytämä todiste tarvitaan.

3 artikla – Keskuselin

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Keskusviranomainen

Keskusviranomaisena toimii Romanian oikeusministeriö.

Oikeusministeriö

Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Siviilioikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă)

Strada Apollodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Puhelin: (+40-37) 204 1077 sihteeristö

Puhelin: (+40-37) 204 1083, (+40-37) 204 1218 Siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto

Faksi: (+40-37) 204 1079; (+40-37) 204 1084

Sähköposti: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Asiakirjat voidaan toimittaa postitse tai faksilla.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Tietoja ei ole saatavilla

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Oikeusministeriö

Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Siviilioikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă)

Strada Apollodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Puhelin: (+40-37) 204 1077 sihteeristö

Puhelin: (+40-37) 204 1083, (+40-37) 204 1218 (Siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto)

Faksi: (+40-37) 204 1079

Sähköposti: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Ei ole.

Päivitetty viimeksi: 14/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.