Todisteiden vastaanottaminen

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Slovakian oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakia

Puhelin: (421) 2 888 91 549

Faksi: (421) 2 888 91 604

Sähköposti: civil.inter.coop@justice.sk

Verkkosivut: https://www.justice.gov.sk

Kielet: Slovakki, tšekki, englanti, ranska, saksa.

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

slovakki

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Slovakian viranomaiset hyväksyvät pyynnöt, jotka on laadittu kirjallisesti paperille.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Slovakian oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakia

Puhelin: (+421) 2 888 91 549

Faksi: (+421) 2 888 91 604

Sähköposti: civil.inter.coop@justice.sk

Verkkosivut: https://www.justice.gov.sk

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

  • Tšekin tasavallan ja Slovakian tasavallan sopimus tuomiovaltaa käyttävien elinten antamasta oikeusavusta ja tiettyjen oikeussuhteiden määrittelystä siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa (tehty Prahassa 29 päivänä lokakuuta 1992).
  • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Puolan kansantasavallan sopimus keskinäisestä oikeusavusta ja tiettyjen oikeussuhteiden sääntelystä siviili-, perhe-, työ- ja rikosoikeuden alalla (tehty Varsovassa 21 päivänä joulukuuta 1987).
  • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Unkarin kansantasavallan sopimus keskinäisestä oikeusavusta ja tiettyjen oikeussuhteiden sääntelystä siviili-, perhe- ja rikosoikeuden alalla (tehty Bratislavassa 28 päivänä maaliskuuta 1989).
Päivitetty viimeksi: 11/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.