Todisteiden vastaanottaminen

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tiedot saa tuomioistuinten hakukoneelta.

3 artikla – Keskuselin

Keskuselin on Slovenian tasavallan oikeusministeriö

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Puhelin: (386) 1 369 53 42

Faksi: (386) 1 369 57 83

Sähköposti:: gp.mp@gov.si

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Slovenia hyväksyy lomakkeet sloveenin ja englannin kielellä.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

Puhelin: (386) 1 369 53 42

Faksi: (386) 1 369 57 83

Sähköposti:: mp@gov.si

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

  • Slovenian tasavallan ja Kroatian tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, 7.2.1994.
Päivitetty viimeksi: 08/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.