Izvođenje dokaza

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Za cijelu je Austriju središnje tijelo iz članka 3. stavka 1. i nadležno tijelo iz članka 3. stavka 3. u vezi s člankom 17. Uredbe

Bundesministerium für Justiz (Ministarstvo pravosuđa)

Museumstrasse 7

1070 Beč

Tel.: (43-1) 52 1 52 2147

Faks: (43-1) 52 1 52 2829

E-pošta: team.z@bmj.gv.at

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Obrasci se mogu popuniti na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Zahtjevi se mogu poslati poštom, kurirskom službom ili faksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Bundesministerium für Justiz (Ministarstvo pravosuđa)

Museumstrasse 7

1070 Beč

Tel.: (43-1) 52 1 52 2147

Faks: (43-1) 52 1 52 2829

E-pošta: team.z@bmj.gv.at

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Trenutačno se ne planira zadržavanje bilo kojeg bilateralnog sporazuma.

Posljednji put ažurirano: 27/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.