Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
  Swipe to change

  Izvođenje dokaza

  Austrija

  Sadržaj omogućio
  Austrija

  NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

  Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


  Članak 2. – zamoljeni sudovi

  Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

  Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
  Popis nadležnih tijela

  Članak 3. – središnje tijelo

  Za cijelu je Austriju središnje tijelo iz članka 3. stavka 1. i nadležno tijelo iz članka 3. stavka 3. u vezi s člankom 17. Uredbe

  Bundesministerium für Justiz (Ministarstvo pravosuđa)

  Museumstrasse 7

  1070 Beč

  Tel.: (43-1) 52 1 52 2147

  Faks: (43-1) 52 1 52 2829

  E-pošta: team.z@bmj.gv.at

  Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

  Obrasci se mogu popuniti na njemačkom ili engleskom jeziku.

  Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

  Zahtjevi se mogu poslati poštom, kurirskom službom ili faksom.

  Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

  Bundesministerium für Justiz (Ministarstvo pravosuđa)

  Museumstrasse 7

  1070 Beč

  Tel.: (43-1) 52 1 52 2147

  Faks: (43-1) 52 1 52 2829

  E-pošta: team.z@bmj.gv.at

  Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

  Trenutačno se ne planira zadržavanje bilo kojeg bilateralnog sporazuma.

  Posljednji put ažurirano: 15/05/2023

  Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.