Izvođenje dokaza

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo odgovorno za zadaće propisane člankom 3. stavcima 1. i 3. Uredbe jest Savezna javna služba za pravosuđe (Service public fédéral Justice).

Service public fédéral Justice (Savezna javna služba za pravosuđe)

Service de coopération internationale civile (Služba za međunarodnu javnu suradnju)

Boulevard de Waterloo 115

B-1000 Bruxelles

Belgija

Telefon: +32 (2) 542 65 11

Telefaks: +32 (2) 542 70 06 / +32 (2) 542 70 38

E-adresa: eu1206ue@just.fgov.be

Jezici: francuski, nizozemski, engleski.

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Standardni obrazac zahtjeva i popratna dokumentacija moraju biti sastavljeni na jeziku sudskog okruga prvostupanjskog suda kojem je zahtjev upućen.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Načini slanja prihvaćeni u Belgiji:

– poštom

– telefaksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Service public fédéral Justice (Savezna javna služba za pravosuđe)
Service de coopération internationale civile (Služba za međunarodnu javnu suradnju)

Boulevard de Waterloo 115 1000 Bruxelles

Telefon: +32 (2) 542 65 11
Telefaks: +32 (2) 542 70 06 / +32 (2) 542 70 38

E-pošta: eu1206ue@just.fgov.be

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Belgija izjavljuje da, u odnosu na ostale države članice, Uredba ima prednost u pitanjima iz njezina područja primjene pred sljedećim instrumentima:

  • Konvencijom od 21. lipnja 1922. između Belgije i Velike Britanije o slanju sudskih i izvansudskih pismena i prikupljanju dokaza;
  • Haškom konvencijom od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku;
  • Konvencijom od 1. ožujka 1956. između Belgije i Francuske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima;
  • Njujorškom konvencijom od 20. lipnja 1956. o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu;
  • Sporazumom od 25. travnja 1959. između Vlade Belgije i Vlade Savezne Republike Njemačke o olakšavanju primjene Haške konvencije od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku;
  • Konvencijom od 23. listopada 1989. između Belgije i Austrije o uzajamnoj pravnoj pomoći i pravnoj suradnji, dodatku Haškoj konvenciji od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku.
Posljednji put ažurirano: 01/08/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.