Izvođenje dokaza

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Središnje tijelo odgovorno za zadaće propisane člankom 3. stavcima 1. i 3. Uredbe jest Savezna javna služba za pravosuđe (Service public fédéral Justice).

Service public fédéral Justice

Service d’Entraide judiciaire internationale en matière civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

BELGIJA

Telefon: 32 25426511

Telefaks: 32 25427006 / 32 25427038

E-adresa: eu1206ue@just.fgov.be

Jezici: francuski, nizozemski, engleski.

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Standardni obrazac zahtjeva i popratna dokumentacija moraju biti sastavljeni na jeziku sudskog okruga prvostupanjskog suda kojem je zahtjev upućen.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Načini slanja prihvaćeni u Belgiji:

– poštom

– telefaksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Service public fédéral Justice (Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115 1000 Bruxelles

Tel: 32 25426511; telefaks: 32 25427006 / 32 25427038

E-adresa: eu1206ue@just.fgov.be

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Belgija izjavljuje da, u odnosu na ostale države članice, Uredba ima prednost u pitanjima iz njezina područja primjene pred sljedećim instrumentima:

  • Konvencijom od 21. lipnja 1922. između Belgije i Velike Britanije o slanju sudskih i izvansudskih pismena i prikupljanju dokaza;
  • Haškom konvencijom od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku;
  • Konvencijom od 1. ožujka 1956. između Belgije i Francuske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima;
  • Njujorškom konvencijom od 20. lipnja 1956. o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu;
  • Sporazumom od 25. travnja 1959. između Vlade Belgije i Vlade Savezne Republike Njemačke o olakšavanju primjene Haške konvencije od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku;
  • Konvencijom od 23. listopada 1989. između Belgije i Austrije o uzajamnoj pravnoj pomoći i pravnoj suradnji, dodatku Haškoj konvenciji od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku.
Posljednji put ažurirano: 04/01/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.