Izvođenje dokaza

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Zahtjevi za izvođenje dokaza šalju se okružnom sudu [rayonen sad] na čijem se području nadležnosti dokazi trebaju izvesti. (Članak 617. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Sud koji je u Republici Bugarskoj nadležan za odobravanje izravnog izvođenja dokaza je onaj pokrajinski sud [okrazhen sad] na čijem se području nadležnosti dokazi trebaju izvesti. (Članak 617. stavak 2. Zakona o parničnom postupku)

Odgovarajući nadležni sud možete pronaći koristeći se tražilicom na portalu.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodnu pravnu suradnju i europske poslove

Odjel za suradnju u građanskim stvarima

Telefon: (+359 2) 9237544

Faks: (+359 2) 9809223

Adresa: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bugarska

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Zahtjevi za izvođenje dokaza i izjava koje upućuje druga država članica trebaju biti sastavljeni na bugarskom ili prevedeni na bugarski jezik. (Članak 618. Zakona o parničnom postupku)

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Načini primitka zahtjeva koji su dostupni sudovima i navedeni na popisu u skladu s člankom 2. stavkom 2.: pošta, kurirska služba, preporučena pošta s potvrdom o primitku i faks.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Sud koji je u Republici Bugarskoj nadležan za odobravanje izravnog izvođenja dokaza je onaj pokrajinski sud na čijem se području nadležnosti dokazi trebaju izvesti. (Članak 617. stavak 2. Zakona o parničnom postupku)

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Republika Bugarska nije zadržala ni sklopila sporazume ni dogovore s drugim državama članicama EU-a kojima je cilj olakšavanje izvođenja dokaza i koji moraju biti u skladu s dotičnom Uredbom.

Uredba ima veću pravnu snagu od sporazuma sklopljenih između Republike Bugarske i drugih država članica u pogledu izvođenja dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 18/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.