Izvođenje dokaza

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Za izvođenje dokaza u Republici Hrvatskoj kao zamoljeni sud nadležan je:

- općinski sud na čijem se području procesna radnja treba provesti odnosno samo jedan općinski sud ili samo neki od općinskih sudova s područja jednog ili više županijskih sudova koje za obavljanje izvođenja dokaza, u smislu Uredbe, ovlasti predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Popis prijamnih mjesta u Republici Hrvatskoj, odnosno nazivi i adrese i zemljopisna područja nadležnih pravosudnih tijela nalaze se u bazi podataka o sudovima dostupnoj na Europskom portalu e-pravosuđa.

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo odgovorno za a) dostavu informacija sudovima; b) traženje rješenja za bilo kakve poteškoće koje se mogu pojaviti u odnosu na zahtjev; c) prosljeđivanje zahtjeva nadležnome sudu, u izuzetnim slučajevima i na zahtjev suda koji upućuje zahtjev jest:

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

tel: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

web: https://mpu.gov.hr/

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Republika Hrvatska zaprima obrasce na hrvatskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Upućivanje zahtjeva i ostalih obavijesti moguće je putem pošte (iznimno faxom ili putem e-maila).

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

web: https://mpu.gov.hr/

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Odnos prema postojećim ili budućim konvencijama ili sporazumima između država članica - ugovori ili sporazumi sklopljeni između Republike Hrvatske i država članica:

- Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u gračanskim i kaznenim stvarima od 07.02.1994.

Posljednji put ažurirano: 06/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.