Izvođenje dokaza

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo iz članka 3. stavka 1. je Ministarstvo pravosuđa. Nadležno je za cijelu zemlju. Središnje tijelo, tj. Ministarstvo pravosuđa, određeno je kao nadležno tijelo, navedeno u članku 3. stavku 3. Uredbe, odgovorno za odlučivanje o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza, u skladu s člankom 17. Njegova je adresa:

Ministry of Justice (Ministarstvo pravosuđa)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Adresa za korespondenciju:

Ministry of Justice (Ministarstvo pravosuđa)

PO Box 25

FIN-00023 Government

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Telefaks: (358-9) 16 06 75 24

E-adresa: central.authority@om.fi

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Jezici: finski, švedski, engleski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se mogu slati poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministry of Justice (Ministarstvo pravosuđa)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Adresa za korespondenciju:

Ministry of Justice (Ministarstvo pravosuđa)

PO Box 25

FIN-00023 Government

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Telefaks: (358-9) 16 06 75 24

E-adresa: central.authority@om.fi

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 27/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.