Izvođenje dokaza

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Središnje tijelo iz članka 3. stavka 1. je Ministarstvo pravosuđa. Nadležno je za cijelu zemlju. Središnje tijelo, tj. Ministarstvo pravosuđa, određeno je kao nadležno tijelo, navedeno u članku 3. stavku 3. Uredbe, odgovorno za odlučivanje o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza, u skladu s člankom 17. Njegova je adresa:

Ministry of Justice (Ministarstvo pravosuđa)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Adresa za korespondenciju:

Ministry of Justice (Ministarstvo pravosuđa)

PO Box 25

FIN-00023 Government

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Telefaks: (358-9) 16 06 75 24

E-adresa: central.authority@om.fi

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Jezici: finski, švedski, engleski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se mogu slati poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministry of Justice (Ministarstvo pravosuđa)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Adresa za korespondenciju:

Ministry of Justice (Ministarstvo pravosuđa)

PO Box 25

FIN-00023 Government

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Telefaks: (358-9) 16 06 75 24

E-adresa: central.authority@om.fi

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 14/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.