Izvođenje dokaza

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

U Francuskoj isključivu nadležnost za izvršavanje zahtjeva za izvođenje dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima imaju opći sudovi.

Mjesno nadležan opći sud jest onaj sud u čijoj se nadležnosti zahtjev za izvođenje dokaza mora izvršiti.

Nadležni sud i njegove podatke za kontakt možete pronaći koristeći se Europskim pravosudnim atlasom dostupnom na europskom portalu e-pravosuđe.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Francuska se odlučila za jedno tijelo nadležno na nacionalnoj razini, a to je Odjel za uzajamnu pomoć, međunarodno privatno pravo i pravo EU-a (Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)) pri Ministarstvu pravosuđa, čiji su podaci za kontakt sljedeći:

Adresa:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Telefon: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Telefaks: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-pošta: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Obrasci koji se šalju općim sudovima i središnjem tijelu moraju biti sastavljeni na francuskom jeziku ili prevedeni na francuski jezik.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se francuskim sudovima i središnjem tijelu mogu slati poštom, faksom ili e-poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Telefon: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Telefaks: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-pošta: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Nijedan.

Posljednji put ažurirano: 27/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.