Izvođenje dokaza

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

U Francuskoj isključivu nadležnost za izvršavanje zahtjeva za izvođenje dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima imaju regionalni sudovi.

Mjesno nadležan regionalni sud jest onaj sud u čijoj se nadležnosti zahtjev za izvođenje dokaza mora izvršiti.

Nadležni sud i njegove podatke za kontakt možete pronaći koristeći se Europskim pravosudnim atlasom dostupnom na europskom portalu e-pravosuđe.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Francuska se odlučila za jedno tijelo nadležno na nacionalnoj razini, odnosno Ured za pravo EU-a, međunarodno privatno pravo i uzajamnu pravnu pomoć u građanskim stvarima (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)) pri Ministarstvu pravosuđa, čiji su podaci za kontakt sljedeći:

Adresa:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Telefaks: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-pošta: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Obrasci koji se šalju regionalnim sudovima i središnjem tijelu moraju biti sastavljeni na francuskom jeziku ili prevedeni na francuski jezik.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Zahtjevi se francuskim sudovima i središnjem tijelu mogu slati poštom, faksom ili e-poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Telefaks: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-pošta: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Članak 21. stavak 3. točka (a): I dalje će se primjenjivati sljedeći sporazumi koje je Francuska sklopila s drugim državama članicama s ciljem daljnjeg olakšavanja izvođenja dokaza te koji su u skladu s Uredbom:

nastavit će se primjenjivati samo Francusko-britanski ugovor od 2. veljače 1922. o olakšavanju izvršavanja postupovnih akata među osobama s boravištem u Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Naime, taj je Ugovor proširen na zemlje Commonwealtha i prekomorska područja Ujedinjene Kraljevine, čiji odnosi s Francuskom nisu uređeni Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001.

Posljednji put ažurirano: 07/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.