Izvođenje dokaza

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

U svrhe izvođenja dokaza zamoljeni sud u smislu članka 2. stavka 1. Uredbe jest okružni sud (Amtsgericht) onog okruga u kojem će se voditi postupak. Vlade saveznih pokrajina (Länder) mogu izdati izvršni nalog kojim se jednom sudu nalaže da obavi zadaće zamoljenog suda u okruzima za koje je mjesno nadležno nekoliko lokalnih okružnih sudova.

Članak 3. – središnje tijelo

Zadaće središnjeg tijela u pojedinačnim saveznim pokrajinama obavlja tijelo koje je imenovala vlada te savezne pokrajine. To je tijelo obično pravosudno tijelo savezne pokrajine ili viši regionalni sud (Oberlandesgericht) u toj saveznoj pokrajini.

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Jedini prihvaćeni jezik zahtjeva i obavijesti iz Uredbe jest njemački, a i obrazac zahtjeva mora biti ispunjen na njemačkom.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Dostupni su sljedeći načini primitka:

– za primanje i slanje: pošta, uključujući privatne kurirske službe, faks,

– za neformalnu komunikaciju: telefon i e-pošta.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Zadaće središnjeg tijela u pojedinačnim saveznim pokrajinama obavlja tijelo koje je imenovala vlada te savezne pokrajine. To je tijelo obično pravosudno tijelo savezne pokrajine ili viši regionalni sud (Oberlandesgericht) u toj saveznoj pokrajini.

Posljednji put ažurirano: 30/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.