Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Izvođenje dokaza

Gibraltar

Sadržaj omogućio
Gibraltar

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Gibraltar

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

„Zamoljeni sud” za izvođenje dokaza

Supreme Court of Gibraltar (Vrhovni sud Gibraltara)

277 Main Street

Gibraltar

Telefon: +350 200 75608

Članak 3. – središnje tijelo

Sve službene obavijesti trebalo bi uputiti na sljedeću adresu:

HM Attorney General of Gibraltar (Javni tužitelj Njezina Veličanstva za Gibraltar)
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation (Ured za kazneni progon i parnične postupke)
Jossua Hassan House
Gibraltar

Telefon: + 350 78882
Telefaks: + 350 79891

One se zatim šalju na sljedeću adresu:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs (Vlada Ujedinjene Kraljevine, Odjel za vezu u Gibraltaru za europske poslove)
Foreign and Commonwealth Office (Ministarstvo vanjskih poslova i poslova Commonwealtha)
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Telefon: + 44 20 7008 2862
Telefaks: + 44.20 7008 3629 ili + 44 20 7008 8259

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

To su engleski i francuski jezik.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: poljskiportugalskirumunjskislovačkislovenskifinskišvedski već su prevedeni.

Zahtjevi se moraju poslati poštom preko Ministarstva vanjskih poslova i poslova Commonwealtha u Londonu, u skladu s postupkom pojašnjenim u već navedenim informacijama.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Sve službene obavijesti trebalo bi uputiti na sljedeću adresu:

HM Attorney General of Gibraltar (Javni tužitelj Njezina Veličanstva za Gibraltar)
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation (Ured za kazneni progon i parnične postupke)
Jossua Hassan House
Gibraltar
Telefon: + 350 78882
Telefaks: + 350 79891

One se zatim šalju na sljedeću adresu:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs (Vlada Ujedinjene Kraljevine, Odjel za vezu u Gibraltaru za europske poslove)
Foreign and Commonwealth Office (Ministarstvo vanjskih poslova i poslova Commonwealtha)
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Telefon: + 44 20 7008 2862
Telefaks: + 44.20 7008 3629 ili + 44 20 7008 8259

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Ujedinjena Kraljevina ne namjerava zadržati bilateralne sporazume o izvođenju dokaza koje je sklopila s drugim državama članicama. Međutim, države članice s kojima je sklopila bilateralni sporazum obavijestila je da želi da se ti sporazumi nastave primjenjivati u predmetima u kojima sudjeluju te države članice i prekomorska područja Ujedinjene Kraljevine koja nisu dio Europske unije.

U nastavku se navode zemlje s kojima Ujedinjena Kraljevina ima bilateralni sporazum i datumi sklapanja tih sporazuma:

Austrija 31. 3. 1931.      Grčka 7. 2. 1936.

Belgija 21. 6. 1922.      Italija 17. 12. 1930.

Danska 29. 11. 1932.     Nizozemska 31. 5. 1932.

Finska 11. 8. 1933.        Portugal 9. 7. 1931.

Francuska 2. 2. 1922.       Španjolska 27. 6. 1929.

Njemačka 20. 3. 1928.    Švedska 28. 8. 1930.

Ti će se bilateralni sporazumi i dalje primjenjivati na sljedeća prekomorska područja Ujedinjene Kraljevine izvan Europske unije:

Kanalski otoci

Otok Man

Angvila

Bermudi

Britanski Djevičanski Otoci

Kajmanski Otoci

Falklandski Otoci i pridružena područja

Montserrat

Suverena područja Akrotiri i Dhekelia (Cipar)

Sveta Helena i pridružena područja

Otoci Turks i Caicos

Posljednji put ažurirano: 10/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.