Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Izvođenje dokaza

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Grčko Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Atena, Grčka

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
E-pošta: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Prihvaćaju se pritužbe sastavljene na grčkom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Poštom ili elektronički – faksom ili e-poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Grčko Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Atena, Grčka

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
E-pošta: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

– Konvencija između Kraljevine Grčke i Republike Austrije o uzajamnoj pravnoj pomoći u području građanskog i trgovačkog prava, potpisana u Ateni 6. prosinca 1965. (Zakonodavni dekret 137/1969 – Službeni list, Serija I, br. 45/1969);

– Konvencija između Grčke i Njemačke od 11. svibnja 1938. o uzajamnoj pravnoj pomoći u predmetima uređenima građanskim i trgovačkim pravom (Zakon o izvanrednom stanju 1432/1938 – Službeni list, Serija I, br. 399/1938);

– Konvencija između Narodne Republike Mađarske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Budimpešti 8. listopada 1979. (Zakon 1149/1981 – Službeni list, Serija I, br. 117/1981);

– Konvencija između Narodne Republike Poljske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Ateni 24. listopada 1979. (Zakon 1184/1981 – Službeni list, Serija I, br. 198/1981);

– Konvencija između Helenske Republike i Socijalističke Republike Čehoslovačke o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Ateni 22. listopada 1980. i još uvijek na snazi između Češke, Slovačke i Grčke (Zakon 1323/1983 – Službeni list, Serija I, br. 8/1983);

– Konvencija između Republike Cipra i Helenske Republike o pravnoj suradnji u građanskim, obiteljskim, trgovačkim i kaznenim stvarima, potpisana u Nikoziji 5. ožujka 1984. (Zakon 1548/1985 – Službeni list, Serija I, br. 95/1985);

– Konvencija između Narodne Republike Bugarske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Ateni 10. travnja 1976. (Zakon 841/1978 – Službeni list, Serija I, br. 228/1978);

– Konvencija između Socijalističke Republike Rumunjske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Bukureštu 19. listopada 1972. (Zakonodavni dekret 429/1974 – Službeni list, Serija I, br. 178/1974).

Posljednji put ažurirano: 02/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.