Izvođenje dokaza

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Grčko Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Atena, Grčka

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
E-pošta: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Prihvaćaju se pritužbe sastavljene na grčkom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Poštom ili elektronički – faksom ili e-poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Grčko Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Atena, Grčka

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
E-pošta: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

– Konvencija između Kraljevine Grčke i Republike Austrije o uzajamnoj pravnoj pomoći u području građanskog i trgovačkog prava, potpisana u Ateni 6. prosinca 1965. (Zakonodavni dekret 137/1969 – Službeni list, Serija I, br. 45/1969);

– Konvencija između Grčke i Njemačke od 11. svibnja 1938. o uzajamnoj pravnoj pomoći u predmetima uređenima građanskim i trgovačkim pravom (Zakon o izvanrednom stanju 1432/1938 – Službeni list, Serija I, br. 399/1938);

– Konvencija između Narodne Republike Mađarske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Budimpešti 8. listopada 1979. (Zakon 1149/1981 – Službeni list, Serija I, br. 117/1981);

– Konvencija između Narodne Republike Poljske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Ateni 24. listopada 1979. (Zakon 1184/1981 – Službeni list, Serija I, br. 198/1981);

– Konvencija između Helenske Republike i Socijalističke Republike Čehoslovačke o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Ateni 22. listopada 1980. i još uvijek na snazi između Češke, Slovačke i Grčke (Zakon 1323/1983 – Službeni list, Serija I, br. 8/1983);

– Konvencija između Republike Cipra i Helenske Republike o pravnoj suradnji u građanskim, obiteljskim, trgovačkim i kaznenim stvarima, potpisana u Nikoziji 5. ožujka 1984. (Zakon 1548/1985 – Službeni list, Serija I, br. 95/1985);

– Konvencija između Narodne Republike Bugarske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Ateni 10. travnja 1976. (Zakon 841/1978 – Službeni list, Serija I, br. 228/1978);

– Konvencija između Socijalističke Republike Rumunjske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Bukureštu 19. listopada 1972. (Zakonodavni dekret 429/1974 – Službeni list, Serija I, br. 178/1974).

Posljednji put ažurirano: 26/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.