Izvođenje dokaza

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Odobravanje zahtjeva za pravnu pomoć u svrhu izvođenja dokaza u stvarnoj je i mjesnoj nadležnosti sljedećeg okružnog suda (u Budimpešti je to Središnji okružni sud u Budimu (Budai Központi Kerületi Bíróság)):

(a) suda na čijem području osoba koja treba biti saslušana ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Mađarskoj;

(b) suda na čijem se području nalazi predmet koji treba biti pregledan ili

(c) suda na čijem se području dokazi mogu najpraktičnije izvesti, posebno ako nekoliko osoba koje trebaju biti saslušane imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području nadležnosti nekoliko sudova i/ili se nekoliko predmeta koji trebaju biti pregledani nalaze na području nadležnosti nekoliko sudova.

Članak 3. – središnje tijelo

U Mađarskoj zadaće središnjeg tijela obavlja ministar zadužen za pravosudni sustav.

Ministarstvo pravosuđa (Igazságügyi Minisztérium)

Odjel za međunarodno privatno pravo (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budimpešta

Poštanska adresa: Pf. 2., 1357 Budimpešta

Tel.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Faks: +36 1 550 3946

Adresa e-pošte: nmfo@im.gov.hu

Jezici: mađarski, njemački, engleski i francuski.

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Mađarski sudovi prihvaćaju zahtjeve na mađarskom, engleskom ili njemačkom.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Mađarski sudovi prihvaćaju zahtjeve poslane poštom, faksom ili elektroničkim putem.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

U Mađarskoj zadaće središnjeg tijela obavlja ministar zadužen za pravosudni sustav.

Ministarstvo pravosuđa (Igazságügyi Minisztérium)

Odjel za međunarodno privatno pravo (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budimpešta

Poštanska adresa: Pf. 2., 1357 Budimpešta

Tel.: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Faks: +36 1 550 3946

Adresa e-pošte: nmfo@im.gov.hu.

Posljednji put ažurirano: 02/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.