Izvođenje dokaza

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Sud nadležan za izvođenje dokaza u skladu s ovom Uredbom:

District Court (Okružni sud)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

E-pošta: MaryO'Mara@courts.ie

Osoba za kontakt: gđa Mary O'Mara

Mjesna nadležnost: nacionalna

(Okruzi Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo koje pruža informacije sudovima i pronalazi rješenja za eventualne poteškoće:

Courts Service (Sudska služba)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

E-pošta: MaryO'Mara@courts.ie

Mjesna nadležnost: nacionalna.

(Okruzi Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Prihvatit će se samo obrasci ispunjeni na engleskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se mogu slati poštom, faksom ili e-poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: bugarskišpanjolskičeškidanskinjemačkiestonskigrčkifrancuski već su prevedeni.

Circuit & District Court Operations Directorate (Operativna uprava okružnih sudova)

Courts Service (Sudska služba),

4th Floor Phoenix House,

15 – 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Faks: (353-01) 888 60 63

E-pošta: PatMoynan@courts.ie

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Ne postoje.

Posljednji put ažurirano: 17/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.