Izvođenje dokaza

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Sud nadležan za izvođenje dokaza u skladu s ovom Uredbom:

District Court (Okružni sud)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

E-pošta: MaryO'Mara@courts.ie

Osoba za kontakt: gđa Mary O'Mara

Mjesna nadležnost: nacionalna

(Okruzi Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo koje pruža informacije sudovima i pronalazi rješenja za eventualne poteškoće:

Courts Service (Sudska služba)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

E-pošta: MaryO'Mara@courts.ie

Mjesna nadležnost: nacionalna.

(Okruzi Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Prihvatit će se samo obrasci ispunjeni na engleskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Zahtjevi se mogu slati poštom, faksom ili e-poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Circuit & District Court Operations Directorate (Operativna uprava okružnih sudova)

Courts Service (Sudska služba),

4th Floor Phoenix House,

15 – 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Faks: (353-01) 888 60 63

E-pošta: PatMoynan@courts.ie

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ne postoje.

Posljednji put ažurirano: 26/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.