Izvođenje dokaza

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministarstvo pravosuđa)

Dipartimento Affari di Giustizia (Odjel za pravosudna pitanja)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Glavna uprava za međunarodna pitanja i pravosudnu suradnju)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Ured I – međunarodna pravosudna suradnja)

Tel.: 0039 06 6885 2633

Telefaks: 0039 06 6889 7529

E-adresa: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Rim

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Talijanski

ili: obrasci ispunjeni na jeziku države članice koja je uputila zahtjev prevedeni na talijanski jezik i ovjereni od strane javnog tijela ili ovlaštenog prevoditelja.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi u vezi s izvođenjem dokaza mogu se poslati poštom ili faksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministarstvo pravosuđa)

Dipartimento Affari di Giustizia (Odjel za pravosudna pitanja)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Glavna uprava za međunarodna pitanja i pravosudnu suradnju)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Ured I – međunarodna pravosudna suradnja)

Tel.: 0039 06 6885 2633

Telefaks: 0039 06 6889 7529

E-adresa: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Rim

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Talijanska Republika ne namjerava iskoristiti mogućnost održavanja ili sklapanja sporazuma ili dogovora s drugim državama članicama EU-a kako bi se olakšalo izvođenje dokaza jer smatra da su odredbe Uredbe (EZ) br. 1206/2001 prikladne i dostatne.

Posljednji put ažurirano: 28/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.