Izvođenje dokaza

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Zamoljeni sudovi su prvostupanjski sudovi: okružni sudovi te, u zakonom propisanim slučajevima, regionalni sudovi. Regionalni sudovi u ulozi prvostupanjskih sudova odlučuju o parničnim predmetima:

1. za zahtjeve čija je vrijednost veća od 43 500 EUR, osim predmeta koji se odnose na obiteljsko pravo, radni odnos ili naknadu za nematerijalnu štetu;

2. u vezi s moralnim i pravnim odnosima koji su uređeni autorskim pravom;

3. u vezi s pravnim odnosima koji proizlaze iz civilnog javnog natječaja;

4. u vezi sa stečajem i restrukturiranjem, osim predmeta povezanih sa stečajem fizičkih osoba;

5. u kojima je jedna stranka strana država;

6. u vezi sa zahtjevima za prisilnu prodaju udjela (interesa, udjela članova);

7. u vezi sa zahtjevima koji se odnose na istragu djelatnosti pravnog subjekta;

8. u vezi s naknadom materijalne ili nematerijalne štete zbog kršenja utvrđenih prava pacijenta;

9. drugim parničnim predmetima o kojima u skladu s pravom odlučuju regionalni sudovi kao prvostupanjski sudovi.

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo: Ministarstvo pravosuđa Republike Litve

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Telefaks: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-pošta: rastine@tm.lt

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Republika Litva prihvaća obrasce ispunjene na litavskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Prihvaćaju se zahtjevi za izvođenje dokaza koji su poslani poštom ili telefaksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Telefaks: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-pošta: rastine@tm.lt

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Litva nije sklopila sporazume ili dogovore s drugim državama članicama s ciljem daljnjeg olakšavanja izvođenja dokaza, kako je navedeno u članku 21. stavku 2.

Posljednji put ažurirano: 26/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.