Izvođenje dokaza

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje je tijelo:

Parquet Général (Glavno državno odvjetništvo)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luksemburg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Telefaks: (352) 47 05 50
E-pošta: parquet.general@justice.etat.lu

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Luksemburg prihvaća obrazac zahtjeva ispunjen na njemačkom ili francuskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Načini slanja prihvaćeni u Luksemburgu sljedeći su:

–  pošta

–  telefaks.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Središnje je tijelo:

Parquet Général (Glavno državno odvjetništvo)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luksemburg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Telefaks: (352) 47 05 50
E-pošta: parquet.general@justice.etat.lu

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

  • Konvencija od 17. ožujka 1972. između Velikog Vojvodstva Luksemburga i Republike Austrije kao dodatak Haškoj konvenciji od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku.
  • Razmjena izjava od 23. srpnja 1956. između Francuske i Luksemburga o slanju zamolnica.
Posljednji put ažurirano: 03/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.