Izvođenje dokaza

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Naziv i adresa središnjeg tijela koje će izvršavati dužnosti navedene u članku 3. stavku 1. Uredbe:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 9723

Telefaks: 070 361 9715

Raad voor de Rechtspraak jedino je središnje tijelo i kao takvo je u svim slučajevima nadležno za provođenje zadaća navedenih u članku 3. Uredbe.

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Drugi jezik na kojem se mogu predati zahtjevi na temelju stavka 5. Uredbe jest engleski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Nizozemskim sudovima pismena se šalju telefaksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Naziv i adresa nadležnog tijela odgovornog za odlučivanje o zahtjevima u skladu s člankom 17. Uredbe:

Hague District Court (Okružni sud u Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 381 3131

Telefaks: 070 381 1972

Okružni sud u Haagu jedino je nadležno tijelo i kao takvo je nadležno za sve zahtjeve u skladu s člankom 17.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.