Izvođenje dokaza

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje je tijelo iz članka 3. Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości), Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka), a njegovi su podaci za kontakt sljedeći:

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varšava
Tel./faks: +48 22 23-90-870; +48 22 628 09 49
E-pošta: dwmpc@ms.gov.pl

Jezici: poljski, engleski, njemački i francuski.

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Kad je riječ o zahtjevima, u skladu s člankom 5. prihvaćeni je jezik poljski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Pismena se šalju isključivo poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 21/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.