Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
  Swipe to change

  Izvođenje dokaza

  Poljska

  Sadržaj omogućio
  Poljska

  NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

  Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


  Članak 2. – zamoljeni sudovi

  Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
  Popis nadležnih tijela

  Članak 3. – središnje tijelo

  Središnje je tijelo iz članka 3. Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości), Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka), a njegovi su podaci za kontakt sljedeći:

  Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)
  Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Varšava
  Tel./faks: +48 22 23-90-870; +48 22 628 09 49
  E-pošta: dwmpc@ms.gov.pl

  Jezici: poljski, engleski, njemački i francuski.

  Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

  Kad je riječ o zahtjevima, u skladu s člankom 5. prihvaćeni je jezik poljski.

  Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

  Pismena se šalju isključivo poštom.

  Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

  Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)

  Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Varšava

  Tel./faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

  Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

  Nije primjenjivo.

  Posljednji put ažurirano: 21/12/2023

  Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.