Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
    Swipe to change

    Izvođenje dokaza

    Poljska

    Sadržaj omogućio
    Poljska

    NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

    Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


    Članak 2. – zamoljeni sudovi

    Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
    Popis nadležnih tijela

    Članak 3. – središnje tijelo

    Središnje je tijelo iz članka 3. Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości), Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka), a njegovi su podaci za kontakt sljedeći:

    Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)
    Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
    Al. Ujazdowskie 11
    00-950 Varšava
    Tel./faks: +48 22 23-90-870; +48 22 628 09 49
    E-pošta: dwmpc@ms.gov.pl

    Jezici: poljski, engleski, njemački i francuski.

    Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

    Kad je riječ o zahtjevima, u skladu s člankom 5. prihvaćeni je jezik poljski.

    Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

    Pismena se šalju isključivo poštom.

    Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

    Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)

    Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

    Al. Ujazdowskie 11

    00-950 Varšava

    Tel./faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

    Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

    Nije primjenjivo.

    Posljednji put ažurirano: 21/12/2023

    Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.