Izvođenje dokaza

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Glavna uprava za pravosuđe (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, br. 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9 – 14

PT – 1990-097 LISABON

Telefon: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Telefaks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Internetske stranice: https://dgaj.justica.gov.pt/

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Standardne obrasce treba ispuniti na portugalskom ili španjolskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi i druge obavijesti mogu se dostavljati:

poštom

telefaksom

telematskim sredstvima.

U hitnim slučajevima mogu se upotrijebiti:

telegram

telefonski poziv (nakon kojeg je potrebno dostaviti pisani dokument)

druga analogna sredstva komunikacije.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Središnje je tijelo nadležno tijelo za ocjenu zahtjeva za neposredno izvođenje dokaza:

Glavna uprava za pravosuđe (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, br. 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISABON

Portugal

Telefon: (351) 21 790 62 00

Telefaks: (351) 211545100/60

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Internetske stranice: https://dgaj.justica.gov.pt/

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Za potrebe članka 21. stavka 3. priložene su preslike Uredbe br. 14/98 od 27. svibnja 1998., Obavijesti 274/98 i popisa br. 73/2000, u kojima se upućuje na Sporazum između Portugalske Republike i Kraljevine Španjolske o pravosudnoj suradnji u kaznenim i građanskim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.