Izvođenje dokaza

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

U Rumunjskoj je za zaprimanje zahtjeva nadležan okružni sud na području se čije nadležnosti uzimaju dokazi koje su zatražile države članice EU-a.

Članak 3. – središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Središnje tijelo

Središnje je rumunjsko tijelo Ministarstvo pravosuđa.

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Telefon: +40372041077 tajništvo

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Faks: +40372041079; +40372041084

E-pošta: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Prenošenje zahtjeva i drugih obavijesti: rumunjski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Dokumenti se mogu slati poštom ili faksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40372041077 tajništvo

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima)

Faks: +40372041079

Adresa e-pošte: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 14/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.