Izvođenje dokaza

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. – zamoljeni sudovi

U Rumunjskoj je za zaprimanje zahtjeva nadležan okružni sud na području se čije nadležnosti uzimaju dokazi koje su zatražile države članice EU-a.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo

Središnje je rumunjsko tijelo Ministarstvo pravosuđa.

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Telefon: +40372041077 tajništvo

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Faks: +40372041079; +40372041084

E-pošta: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Prenošenje zahtjeva i drugih obavijesti: rumunjski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Dokumenti se mogu slati poštom ili faksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40372041077 tajništvo

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima)

Faks: +40372041079

Adresa e-pošte: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 22/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.